Thử Thách 24h Ở Nhà Dưới Sông | Tý 12 Làm Nhà Lạc Trôi Dưới Sông

45 Comments

  1. Các bạn thấy ngôi nhà dưới sông của Tý giống với gì ạ? Để lại ý kiến của các bạn để mình cãi thiện thêm video nhé

  2. Em cảm thấy anh nên thêm vào thử thách như lm ngôi nhà trên sông nhưng dưới 200k hay dưới 500k hay thêm thử thách nào đó để thu hút (chỉ là ý kiến của em)

  3. Góp ý kiến là sau này nói chuyện chậm lại một chút.vs cố gắng nhìn vào camera nói chuyện nhiều hơn.chứ ý tưởng là có tiến bộ rồi

  4. Vất bớt chữ nha đi tròi ơi khó chịu quá ưng coi clip mà nha nha nha nha

  5. Anh ơi bọn em mong anh quay lại với team anh lâm mong anh rep nha em các bạn đều mún anh quay lại anh quay lại đi❤❤😘😁😁😒😲🤐😲🤐😲🤐😲👊👊😲

  6. Thứ mà đang ngủ nó chiềm rồi quản lên biết đường đâu ra đồ ngu dứ sông mà làm dị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *