[Thủ thuật] Đặt mật khẩu cho ứng dụng trên Android

18 Comments

  1. Sao khi đt của mình có thông báo tin nhắn đến từ mess, hay fb thì nó đều tự động mở pass vậy ạ

  2. Xóa cái ứng dụng rồi thì mật khẩu là chuyện easy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *