TIẾN LÊN MIỀN NAM CHƠI BÀN 4 người ! Lần đầu tiên thử bình luận

9 Comments

  1. Ván đầu 3Q không đánh mà nhảy 6 để J
    Ván 2 A cơ ra đầu bài rồi lấy đâu bắt, quả đó nhà kia không ra 2 phải đánh 9 nhảy vòng đánh 2

  2. Đánh hay lắm, có bình luận xem hay hơn nhiều, ủng hộ bác cố lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *