Tìm lại tuổi thơ, Cáo phiêu lưu 3

6 Comments

  1. bầu trời tuổi thơ năm 2000-2001, hóa ra tựa là game Cáo phiêu lưu vậy mà xưa cứ nghĩ là Cáo qua đường! 9x xưa nhà có điều kiện lắm mới sắm dc PlayStation để chơi

  2. Ôi, lúc nhỏ thích nhất trò này,sau này có ra thêm bản võ đài cáo,chơi cười banh bụng lun,cám ơn bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *