Tinhte.vn – LG trình diễn khả năng điều khiển TV bằng ngón tay

3 Comments

  1. làm cho con người ngày càng lười ra nhưng không phủ nhận tính tiện lợi :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *