Tivi hỏng điều khiển chỉ cần làm thế này mà không phải mua mới

16 Comments

  1. Điều khiển hỏng rùi lấy gì để kiểm tra tv đây

  2. Dòng đời thấp ko có hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói thì có dùng được giọng nói trong ứng dụng ko ạ
    Và nếu có thì Khi muốn tìm kiếm bằng giọng nói thì ấn nháy hay ấn giữ nút micrro vậy anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *