Tool dò Mật khẩu giới hạn iPhone/iPad tất cả phiên bản iOS chỉ trong 5 giây

23 Comments

  1. em án vào fire nó hiện ra chữ Cannot execute "C:UsersAdminAppDataLocalTempRar$EX00.569pinfinder.exe" là thế nào ạ

  2. Em cắm dây vào thì có cụm từ: this ipad cannot be used because the required software is not installed. Run the itunes installed to remove iTunes. Then install iTunes again.

  3. cho mình hỏi bạn xài bản itool bao nhiêu, mình dùng itool mới nhất nhưng đã bị mã hóa nên tool pinfinder k mã hóa đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *