Trên tay miếng dán cường lực có hai nút cảm ứng cho iPhone 6

30 Comments

  1. trời có gì đâu phải chi làm cho nó thành phím back và đa nhiệm thì hay hơn

  2. Vừa bẻ xong tấm này, tức quá dán vào cảm ứng như bep

  3. Chán quá ,nghe không hay nhu s-chắn gì cả lo mà lạy s-chanel làm sư phụ đi

  4. Cũng đk đôi lúc cũng cần kết đo minh muốn 1 miếng cho 6s cua mình với ny con 6s plus

  5. Phần mềm thay đổi giao diện, miếng cảm ứng này trở nên vô tác dụng :V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *