Trò chơi khó nhất thế giới

42 Comments

 1. Mình chơi đến màn 5,6 mà chết N lần, thế mà người kia qua 30 màn chỉ với 9 lần chết:/, tiếc gì 1 like các bạn ei.

 2. Tựa đề Tiếng Việt
  Giọng nói trong videos Tiếng Anh
  => Lấy video của người khác :))
  Quá Chính xác 1 like
  |
  V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *