Tro chơi tìm điểm khác biệt 7 cấp độ (phần 2)Trò chơi tìm điểm khác nhau giữa hai tấm hình
Gồm 7 cấp độ
– Cấp độ 1: Tìm 1 điểm khác nhau
– Cấp độ 2: Tìm 2 điểm khác nhau
– Cấp độ 3: Tìm 2 điểm khác nhau
– Cấp độ 4: Tìm 2 điểm khác nhau
– Cấp độ 5: Tìm 3 điểm khác nhau
– Cấp độ 6: Tìm 3 điểm khác nhau
– Cấp độ 7: Tìm 3 điểm khác nhau
Đáp án sẽ có sau mỗi cấp độ. Riêng cấp độ 7 thì chúng tôi chỉ đưa ra 2 đáp án, còn 1 đáp án thì các bạn sẽ cho chúng tôi biết ở phần bình luận nhe.
Nhớ đăng ký để nhận thử thách phần sau.
Cảm ơn mọi người.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *