True Football National 3 – Hành trình giúp Việt Nam vô địch world cup 2022 – part 1

9 Comments

  1. Vãi loz =))) cứ tưởng cầm full team nguyên bản chỉ số 50 cày lên r vô địch worldcup chứ ai ngờ edit lại thành chỉ số 99 rồi vào clear worldcup thì ai chả làm đc =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *