Trượt để mở khoá trên ios 10 – slide to unlock

13 Comments

  1. Tiếng thì khó nghe , video thì mờ chả liên quan gì , Lên khoe đt rồi xong 😉 tẩy chay ngay

  2. tưởng nó làm đc cái gì hay ho lắm chi jailbreak thi thằng đéo nào chả biết cái đó cũng đem đi khoe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *