tui có thể uống hết một chai nước trong 1 giây.

42 Comments

  1. Uống chai nước trong 1 giây có mà uống chai nước 2 giây thì có

  2. A phải chơi chai nước suối loại mỏng mới bóp được còn chai coca cứng lắm sặc có đấy A🧟🗣️

  3. 2020 ĐÂU RỒI???

    TUI MÀ KHÁT NƯỚC UỐNG PHÁT MUỐN HẾT RỒI=))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *