VIỆT NAM vs ĐÀI BẮC TRUNG HOA – CHUNG KẾT AWC 2019

29 Comments

  1. Có ai muốn năm nay Việt Nam! Vô địch tiếp ko . Gần 1 năm rồi xem lại vẫn vui . 👍

  2. Vừa đọc thông báo là năm nay không tổ chức AWC và dịch bệnh nên vào đây xem lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *