[WANNA ONE] Nhép có đẳng cấp

43 Comments

  1. Woojin ban đầu chỉ có một chiếc mic thì tạm ổn về sau cả 11 chiếc đều chĩa về ổng, cơ mà ổng diễn phối hợp ghê á 😆😆

  2. 10/3/2020 Nhớ mấy anh thật sự😢 cũng buồn cho produce x101 bài hát debut cũng là bài hát cuối cùng, cảm thấy mấy anh thật may mắn và thật sự rất thành công. So sad😢

  3. 27/2/2020 Tui đã xem lại video <3
    Để lại để nhớ hoi chứ hổng j đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *