Xe đổ rác trong game khác ngoài như thế nào

9 Comments

  1. Mình thấy xe đổ rác trong game và ngoài đời thường điều giống nhau là cần có người điều khiển

  2. xe đổ rác ở ngoài chạy đến đâu nước chảy đến đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *