YuGiOh Thắng với Exodia trong 2 lượt

12 Comments

  1. đó là xuất nhập bài mà , ý mình là sử dụng bài trong file BaiXepSan trong folder game đó ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *